Medlemsavgift 2021

28 februari, 2021 av Anders Baaz

Medlemsavgiften har sänkts med 55 kr per termin för ordinarie medlemmar till 350 kr/termin. Syskonrabatten hart tagits bort.
Scouterna håller på att sända faktura för vårterminen med förfallodatum den 31 mars 2021.

Se mera information