Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför i Partille Scoutkår. När vi har läger eller hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiften beslutas på årsmötet för Partille Scoutkår. Av den ordinarie avgiften på 400 kronor per termin går 275 kronor till kåren och 125 kronor till förbund och distrikt.

  • ordinarie avgift 400 kronor per termin
  • rabatterad avgift för syskon (utöver första barnet) 350 kronor per termin
  • passiv medlem 150 kronor per termin (Ansökan passiv medlem)
  • aktiva ledare/styrelseledamot/funktionär 10 kronor per termin

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Göteborgs scoutdistrikt, riksorganisationen Scouterna för scouting i Sverige, samt i världsorganisationer WOSM och WAGGGS för scouter. Kåren är också medlem i KFUM Sverige.

I medlemsavgiften ingår en försäkring som gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna lokalt eller centralt, se försäkringar – För dig som är medlem. Två gånger per termin får man Tidningen Scout.

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna eller sänd ett e-mail till Partille scoutkår.
Beroende på när du avslutar medlemskapet kan du behöva betala medlemsavgiften för den pågående terminen.

”E-faktura

Man kan få sin medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer.