Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför i Partille Scoutkår. När vi har hajker eller läger tillkommer en deltagaravgift, och ibland en avgift för resor. Medlemsavgiften beslutas på årsmötet för Partille Scoutkår, och faktureras av Scouterna två gånger per år. Av den ordinarie terminsavgiften går 215 kronor till Partille scoutkår och 135kr till förbund och distrikt (Scouterna 90 kr, KFUM Sverige 20 kr,  Göteborgs Scoutdistrikt 25 kr).

Terminsavgiften är

  • ordinarie medlem 350 kronor per termin
  • passiv medlem 150 kronor per termin (Ansökan passiv medlem)
  • aktiva ledare/styrelseledamot/funktionär 10 kronor per termin

När du betalar terminsavgiften blir du som scout också medlem i riksorganisationen Scouterna för scouting i Sverige, Göteborgs scoutdistrikt, samt i världsorganisationer WOSM och WAGGGS för scouter. Kåren är också medlem i KFUM Sverige.

I medlemsavgiften ingår en försäkring som gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna lokalt eller centralt, se försäkringar – För dig som är medlem.

Två gånger per termin får man Tidningen Scout.

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna eller sänd ett e-mail till Partille scoutkår.
Beroende på när du avslutar medlemskapet kan du behöva betala medlemsavgiften för den pågående terminen.

Kivra

Man får sin medlemsavgift som faktura i Kivra om man har digital brevlåda.  Scouterna är anslutna till Kivra så ingen anmälan behövs.

e-faktura

Man kan få sin medlemsavgift som e-faktura. Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer.

e-post eller vanligt brev

Scouterna sänder medlemsavin i första hand med e-faktura, i andrahand med Kivra, i tredje hand med e-post och i fjärde hand med brev. Den medlem som vill kan logga in i Scoutnet och ändra på sin medlemsprofil om de föredrar att få terminsavgiften som brev istället för e-post. Välj faktureringsmetod.

Scouternas stödfond

Scouterna har en stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar. Har du inte råd att betala till exempel medlemsavgift eller avgifter för hajk/läger kan du ansöka om hjälp från Scouternas stödfond. Mer information och förklaring till hur du ansöker.