Partille scoutkår är en allmännyttig ideell förening med verksamhet i Partille kommun. Kåren har stadgar, medlemsregister, årsmöte, och en egen scoutlokal på Stora Pukevägen 20 (Pukegården) i Södra Sävedalen. Alla som får verksamheten att rulla gör det på sin fritid. Det är kårledare, scoutledare, aktiva vuxna, styrelse, och revisorer. Allt arbete i kåren bedrivs ideellt. Vi som är engagerade i kåren vill ge våra egna och andras barn en rolig och bra fritidssysselsättning som rustar dem för livet.

Vi bedriver verksamhet i enlighet med Scouternas syfte. Det innebär att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det lokala som globala samhället. Detta sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte.

Scoutverksamhet görs i olika avdelningar som är uppdelade efter ålder. I vår kår har vi verksamhet från årskurs två och uppåt fördelat på flera avdelningar: spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. Varje avdelning träffas en gång i veckan på Pukegården för spännande aktiviteter. Det är scoutledarna som leder avdelningar och arrangerar läger och hajker

Alla scoutförbund i Sverige arbetar nu inom en gemensam organisation. Vi är medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt, riksorganisationen Scouterna för scouting i Sverige, samt i världsorganisationer WOSM och WAGGGS för scouter. Kåren är också medlem i KFUM Sverige, Göteborg Östra Kårer, och Scoutmuseet Göteborg.

Vi samarbetar och har en del gemensamma läger och aktiviteter tillsammans med andra scoutkåren, för närvarande Redbergslid, Järnbrott och Kortedala scoutkårer. Tillsammans har vi vart tredje år ett ”Tri-camp” läger tillsammans med scoutkårer från England och Holland. Vi var i England år 2015 och var värdar här i Sverige sommaren 2018. Nästa gång är 2021 i Holland.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuteras kommande aktiviteter, ledarsituationen, ekonomin, administration, underhåll av scoutlokalen och kårens framtid. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Scoutlokalen (Pukegården) och dess omgivningar använder våra scouter. Vi hyr ut Pukegården för att upprätthålla scoutverksamheten. Vi sköter om Pukegården och utför mindre reparationer. Två gånger om året träffas vårdnadshavare och kårens medlemmar en helgdag för att städa och göra lite underhåll i och omkring scoutlokalen .Du kan läsa mer om Vad är Scouterna?