Årsmöte 2021

Kallelse

Styrelsen för Partille Scoutkår kallar till årsmöte, detta året blir det digitalt och alla måste anmäla sig innan mötet.

  • Söndagen den 28 februari kl. 15.00 via Google Meet digital plattform

Motionsrätt

Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motion skall för att behandlas, vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

  • Motioner skickas till Anders Baaz senast 13 februari

Anmälan

Rösträtt tillkommer alla kårens medlemmar. Alla röstberättigade har en rösträtt. Alla kårens medlemmar har närvaro och yttranderätt.

Underlag