Årsmöte 2019

Kallelse

Styrelsen för Partille Scoutkår kallar till ÅRSMÖTE

Söndagen den 24 februari kl. 15.00 på Pukegården.

Motionsrätt

Rätt att väcka motion till årsmötet har alla medlemmar. Motion skall för att behandlas vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga senast 11 februari.

Motioner skickas till: Per Woxenius

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Föredragningslista 2019

Valberedningens förslag på styrelse 2019