Alla barn har rätt till en trygg fritid. Målet med arbetet är att all verksamhet i Scouterna ska vara trygg, säker och fri från övergrepp och kränkningar, i alla former samt att ledare ska få stöd i att agera om något händer. Scouterna arbetar förebyggande genom ledarutbildningar och material för barn och unga samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar när något inträffar.  Scouternas scoututbildningar fokuserar på att utveckla dig som är scoutledare till att bli ännu bättre och tryggare i ditt ledarskap. Alla scoutledarutbildningar ligger tillsammans på Ledarskapsön.

Det är obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga möten och uppvisa registerutdrag vart tredje år.

 

Leda scouting

Leda scouting är utbildningen för dig som är ny som scoutledare och vill lära dig mer om Scouternas vision, mål och om hur du skapar verksamhet. Kursen hjälper dig att bli tryggare som scoutledare och du får kunskap om det lyssnande och stödjande ledarskapet.

Trygga Möten

Från och med 2013 är det obligatoriskt för alla scoutledare i Scouterna att utbilda sig i Trygga Möten. Detta görs via webbutbildningen.

Trygga möten – Scouternas Folkhögskola (scouternasfolkhogskola.se)

Registerutdrag för ledare

Alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Det begränsade registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Registerutdraget visas upp för ordförande och vice ordförande i Partille scoutkår.

Registerutdrag för ledare – Trygga möten (scout.se)