Årsmöte 2018

Kallelse

 Styrelsen för Partille Scoutkår kallar till ÅRSMÖTE

Söndagen den 25 februari kl. 15.00 i Pukegården.

Motionsrätt

Rätt att väcka motion till årsmötet har alla medlemmar. Motion skall för att behandlas vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga senast 11 februari.

Motioner skickas till:

per.woxenius@telia.com

eller

Per Woxenius

Bergshamravägen 17

433 60 Sävedalen

Dokument

MYCKET VÄLKOMNA!

Partille 2018-01-28

Styrelsen Partille Scoutkår.