Om kåren

 

Vår kår har runt 100 medlemmar och vi håller till i Pukegården på Stora Pukevägen 20.

Scoutverksamhet görs i olika avdelningar som är uppdelade efter ålder. I vår kår har vi verksamhet från årskurs ett och uppåt fördelat på fyra avdelningar: spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare (plus ev ledare). Varje avdelning träffas individuellt en gång i veckan på Pukegården för spännande aktiviteter.

 

Alla scoutförbund i Sverige arbetar nu inom en gemensam organisation. Vi är också medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna,WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor

 

Vi samarbetar och har en del gemensamma läger och aktiviteter tillsammans med andra scoutkåren, f.n. Redbergslids, Järnbrott och Kortedala. Tillsammans har vi vart tredje år ett läger tillsammans med scoutkårer i England och Holland. Vi var i England 2015 och var värdar här i Sverige sommaren 2018.

 

Allt arbete i kåren bedrivs idéellt. Vi som är engagerade vill ge våra egna och andras barn en rolig och bra fritidssysselsättning som rustar dem för livet.

 

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuteras kommande aktiviteter, ledarsituationen och ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

 

En stuggrupp sköter om vår stuga Pukegården och utför mindre reparationer. Pukegården hyrs ut för att upprätthålla scoutverksamheten.

 

Ett par gånger om året träffas vårdnadshavare och kårens medlemmar en helgdag för att städa och göra lite underhåll i och omkring stugan.

 

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.