Jamboree

I sommar åker vi på Jamboree, anmälan och betalning skall ske innan den 24 mars 2017.  Se bilaga.